Lappland City Cruisers

Detta är en klubb för alla som är intresserade av jänkare. Man behöver inte äga en för att bli medlem i klubben.  Men när vi till exempel cruisar eller åker på någon bilträff är det naturligtvis bara jänkare som gäller.

Arrangör

Lappland City Cruisers

Add to cart