Välkommen till nästa års Motorvecka 23-30 juli 2016

Föreningen Motorveckan tackar alla besökare, sponsorer, polisen, föreningar och kommunen. Dessutom ett tack till alla positiva och glada kommunmedborgare som tycker om Motorveckan. Nu börjar planeringen för nästa års arrangemang och vi hälsar alla välkommen tillbaka till Lycksele och till Motorveckan 2016.

Pharaohs medlem

Publicerad i Motorveckan