Motorveckan byter Logotyp

Motorveckan byter logotyp och grafisk profil

I dagarna lanserar Motorveckan ny visuell identitet för hela sin verksamhet! Den nya grafiska profilen kommer att användas för alla nuvarande och kommande projekt på alla plattformar.

Nu startar utbytet av Motorveckans nya grafiska profil på trycksaker och hemsida. Förändringsprocessen har pågått i mer än ett år där beslutet om att använda en ny logotyp för Motorveckan har mognat, för att nu iscensättas. Den visuella identiteten blir bärare av tradition och framtidsarbetet för att Motorveckan ska kunna fortsätta vara ett framtida starkt varumärke med hög igenkänningsfaktor.

– Vi byter grafisk profil för att vår tidigare hade en del brister i sin grafik för nutidens publikationer. Vi har valt att inte gå allt för långt från den tidigare logotypen men valt att fräscha upp den för att bättre kunna anpassa den för framtida bruk, säger Mikael Jakobsson, Motorveckan.

Ny grafisk profil i samarbete med Chillimedia

En arbetsgrupp från Motorveckan har tillsammans med Chillimedia utformat den nya profilen. En mängd olika förslag, mer eller mindre fantasirika har passerat under arbetets gång.

– Vi ville hitta en form som inte låg så långt ifrån den tidigare grafiska profilen då den tidigare logotypen för varumärket Motorveckan använts sedan starten. Det viktiga var att hitta en form som kan användas fullt ut i alla användningsområden, något den äldre saknade, berättar Susanne Wänman, Chillimedia. Då Motorveckan har vuxit sig såpass stor med en mängd olika arrangemang och inriktningar så gällde det att hitta en form som kunde representera i stort sett alla arrangemangen utan att dra iväg åt något håll stilmässigt.

Logotyp i tre delar

Den nya logotypen består av tre delar; namn, däckprint och färgsättning.

Namnet, Motorveckan Lycksele ger oss den geografiska placeringen, vilket är viktigt att få fram då det finns flera motorarrangemang under sommaren runt om i landet men bara ett så här stort i Norrland.

Då Motorveckan vuxit i omfång med en mängd olika motorrelaterade arrangemang så lade vi till däckprintet som symbol för alla sporterna gemensamt och den blå färgen för att symbolisera de arrangemang som sker på älven samt naturligtvis kopplingen till älven som skär genom Lycksele. Sedan är det i stort sett alltid vackert väder under Motorveckan så kopplingen till en klarblå himmel är enkel.

Den nya grafiska profilen har redan använts till att trycka affischer och produktionen av marknadsföringsmaterial för 2017 års Motorvecka.

Den nya logotypen kommer att användas både med och utan den blå profilen utifrån användningsområde.

Med start idag kommer den nya profilen att ersätta den gamla i alla kanaler, men redan tryckt material som finns kvar kommer att användas av miljöhänsyn tills dess att de tar slut.

Publicerad i Nyheter