Förköp går att köpa från vecka 28 på följande ställen: ICA Norrmalm, Circle K och Sportringen.

Mellan måndag den 23 juli till och med den 27 juli kommer det gå att köpa förköp i Motorveckantältet.

Förköp till torgfestkvällarna kostar 150 kr per kväll.
Vid entrén kostar det 200 kr.

Förköpsbanden är gjorda av tyvek-material (pappersband) och har olika färger för respektive dag samt en tryckt text som beskriver vilken dag bandet representerar bredvid Motorveckans logotyp.

Vi ser gärna att du redan tagit på din bandet när du kommer till entrén vid arrangemanget. Har du inte gjort det kommer du ombedjas göra det alternativt få hjälp att ta på bandet.

Det finns en speciell kö för de som köp förköp eller är sponsorer, en så kallad VIP-kö.

Åldersgräns till torgfestkvällarna är 18 år.
Det finns inget undantag för barn i målsmans sällskap.